Přeskočit na hlavní obsah

Co v návrhu jedna nesedí.


Jaké jsme měli konkrétní připomínky a námitky k vítěznému návrhu?

Slyšet o tom, že máme nějaké námitky a dotazy k vítěznému návrhu už bylo.
Proč? Z jakého důvodu? Co "nesedělo"?
Pokusíme se to ve zkratce říci na pár faktech.
Zadání soutěže (najdete na www.velkemezirici.czwww.velkemezirici.cz):


UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ZADÁNÍ :

Vymezení ploch:

Požadujeme řešení umístění:
Kulturní akce krátkodobé
Kulturní akce dlouhodobé (kulturní léto 2-3 měsíce) včetně definování podoby pódia a mobiliáře hlediště
Trhy definovat podobu a místo pro každodenní užití v sezóně (cca 6 subjektů)
vymezení tržních ploch pro velké trhy (řemeslné, vánoční, farmářské, pouť) cca 5-10x ročně
Vymezit místo pro vánoční strom
Letní zahrádky (definovat podobu)
Pouť (umístění kolotočů) není limitujícím faktorem pro podobu řešení náměstí.
Pomník velkomeziříčské tragédie a jeho umístění není limitujícím faktorem pro podobu náměstí. Přehodnotit jak zajistit jeho důstojnou podobu společně s okolním funkčním využitím.

Doprava:
Zadavatel počítá s krátkodobým parkováním a s dostatečnou obslužností náměstí. Parkování v rozsahu celého vymezeného území cca 100 parkovacích míst, zbylá současná kapacita 242 je plánována na dočasně vytvořeném parkovišti v areálu bývalého Svitu.
Řešit koncept pěšího propojení s prostorem za řekou Balinkou – bývalý Svit.
Současný stav vedení dopravy a dopravní řešení není limitujícím faktorem pro podobu a návrh řešení prostoru náměstí.

Vegetace:
Při práci s vegetací je třeba (doporučujeme) zohlednit pobytové funkce náměstí v letních měsících. Při práci se současnou vegetací ponecháváme rozhodnutí na autorech dle priorit jednotlivých konceptů. Je možné zvážit ponechání, adekvátní náhradu či odstranění.
Vodní prvky nové:
Řešit umístění, zhodnocení zda vůbec, případně v jaké podobě a rozsahu

Osvětlení:
Řešit koncept veřejného a slavnostního osvětlení
Městský nábytek:
Řešit návrh městského nábytku, jeho trvalé i dočasné umístění. Předpokládá se zamyšlení soutěžících nad podobou mobilních i pevných reklam v řešeném území.
Povrchy:

Řešit materiály povrchů Náměstí a přilehlých ulic.

Body, které nebyly v návrhu řešeny:
- Trhy definovat podobu a místo pro každodenní užití v sezóně (cca 6 subjektů)
- Letní zahrádky (definovat podobu)
- Vymezit místo pro vánoční strom
- krátkodobé parkování cca 100 parkovacích míst
- Řešit koncept pěšího propojení s prostorem za řekou Balinkou
- Řešit koncept slavnostního osvětlení


Návrh dopravního řešení, které z hlediska dopravních předpisů nelze dle návrhu realizovat.

Prohlédněte si podrobněji obrázky ze soutěžních panelů na http://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/architektonicka-soutez/10831-ocenene-navrhy.

Naleznete v návrzích body, které uvádíme? Nechcete aby byly tyto body řešeny?
Nejsou takovéto připomínky podnětné? Vyplývá z textu, že nesouhlasíme s opravou náměstí a podobně? 


Zde není vidět řešení požadovaného, ale můžete vidět návrh vydláždění.Komentáře

 1. Nepíšete pravdu, vítězný návrh parkování řeší. To, že nestanoví přesný počet parkovacích míst, není v rozporu se zadáním. Nicméně stanoví, že je možné počet míst přizpůsobit.
  Hned v prvním panelu je navíc naznačeno, jakým způsobem má být náměstí napojeno na budoucí parkoviště za řekou. Mimochodem všimli jste si přes tu zášť, že projekt počítá s využitím říčky Balinky, která by klidně mohla využít "náplavky" na obou stranách?
  Místo pro trhy i kulturní akce je definováno na straně 3 ve druhém odstavci průvodní zprávy. Explicitně tam není uveden vánoční strom, ale z celkového konceptu je jasné, že by byl právě před radnicí - na významném místě.
  Zahrádky definuje odstavec 3.

  Takže suma sumárum - předmětem jednání mělo být právě dořešení dopravního napojení ke kruhovému objezdu nebo přímo na hlavní silnici, a eventuálně ujasnit vánoční osvětlení. Nasvícení památek už ale projekt přímo řeší.

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý den, dovolím si reagovat na Váš komentář. První návrh parkování řeší velice obecně. Nedefinuje kde tato parkovací místa a v jakém množství mají být. Ano není to v rozporu se zadáním. Druhý návrh oproti prvnímu toto řeší a dokonce umožňuje rozšíření či zmenšení těchto parkovacích míst, aniž by došlo k deformaci koncepce navrženého parkování. Záleží na konečném požadavku. Ano první návrh počítá s propojením za řekou Balinkou, ale to každý z těchto návrhů. Kdyby ne, došlo by k nesplnění upřesňujících podmínek zadání. Definování a podoba zahrádek, trhů a kulturních akcí, je jak píšete v tomto odstavci definováno velice obecně až ledabyle. Druhý návrh je propracovanější a v těchto bodech přesnější.
  Celkově jak jsem se již vyjadřoval v jiné diskuzi Bcnávrh č. 1 je polotovar. Zastupitelé jasně definovaly, že chtějí koncepci, u které by byla oslovující myšlenka. To u návrhu jedná postrádám. S pozdravem a přáním hezkých prázdninových dnů NaRovinu.

  OdpovědětVymazat
 3. Co máte z toho,že podporujete 2. návrh? Vítěz je jen jeden.

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Občanům města Velké Meziříčí

Vážení spoluobčané !V minulém roce proběhla v našem městě architektonicko – urbanistická soutěž s cílem realizace projektu rekonstrukce našeho náměstí. Ta určila první tři  návrhy, které byly finančně odměněny. Následně zastupitelstvo  města svou většinou odmítlo  projekčně realizovat vítězný návrh ing.arch.Mikuláška.
Zastupitelstvo se  svou většinou  zcela zásadně neztotožnilo s navrhovaným řešením dopravy na náměstí. Návrh totiž počítá s technicky  nerealizovatelným napojením ulice Radnická na kruhový objezd. Ale co je horší, jednosměrně zprůjezdňuje ulici Kostelní z ulice Novosady! Což je z hlediska bezpečnosti množství chodců v této lokalitě se pohybujících, včetně školních dětí, pro  většinu zastupitelů zcela NEPŘIJATELNÉ !
Dále v návrhu  projektu  chybí realizace některých zadaných podmínek soutěže. Jde například o neřešení umístění tribuny pro kulturní pořady na náměstí, o vzhled restauračních zahrádek, o vzhled a umístění prodejních stánků. Studie  také neřeší dostatečný počet p…