Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Co v návrhu jedna nesedí.

Jaké jsme měli konkrétní připomínky a námitky k vítěznému návrhu? Slyšet o tom, že máme nějaké námitky a dotazy k vítěznému návrhu už bylo.
Proč? Z jakého důvodu? Co "nesedělo"?
Pokusíme se to ve zkratce říci na pár faktech. Zadání soutěže (najdete na www.velkemezirici.czwww.velkemezirici.cz):

UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ZADÁNÍ :

Vymezení ploch:

Požadujeme řešení umístění:
Kulturní akce krátkodobé
Kulturní akce dlouhodobé (kulturní léto 2-3 měsíce) včetně definování podoby pódia a mobiliáře hlediště
Trhy definovat podobu a místo pro každodenní užití v sezóně (cca 6 subjektů)
vymezení tržních ploch pro velké trhy (řemeslné, vánoční, farmářské, pouť) cca 5-10x ročně
Vymezit místo pro vánoční strom
Letní zahrádky (definovat podobu)
Pouť (umístění kolotočů) není limitujícím faktorem pro podobu řešení náměstí.
Pomník velkomeziříčské tragédie a jeho umístění není limitujícím faktorem pro podobu náměstí. Přehodnotit jak zajistit jeho důstojnou podobu společně s okolním funkčním využitím.

Nejnovější příspěvky

Občanům města Velké Meziříčí

Vážení spoluobčané !V minulém roce proběhla v našem městě architektonicko – urbanistická soutěž s cílem realizace projektu rekonstrukce našeho náměstí. Ta určila první tři  návrhy, které byly finančně odměněny. Následně zastupitelstvo  města svou většinou odmítlo  projekčně realizovat vítězný návrh ing.arch.Mikuláška.
Zastupitelstvo se  svou většinou  zcela zásadně neztotožnilo s navrhovaným řešením dopravy na náměstí. Návrh totiž počítá s technicky  nerealizovatelným napojením ulice Radnická na kruhový objezd. Ale co je horší, jednosměrně zprůjezdňuje ulici Kostelní z ulice Novosady! Což je z hlediska bezpečnosti množství chodců v této lokalitě se pohybujících, včetně školních dětí, pro  většinu zastupitelů zcela NEPŘIJATELNÉ !
Dále v návrhu  projektu  chybí realizace některých zadaných podmínek soutěže. Jde například o neřešení umístění tribuny pro kulturní pořady na náměstí, o vzhled restauračních zahrádek, o vzhled a umístění prodejních stánků. Studie  také neřeší dostatečný počet p…